Tarife Servicii Export

Conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale

I. Conditii de acceptare a trimiterilor postale

Art.1
Trimiterile postale acceptate de sc Clara Intecontinental srl trebuie indeplineasca urmatoarele conditii, reprezentand reguli obligatorii pentru expeditor, in vederea incheierii si executarii contractului de furnizare a serviciilor postale:
a) Sa nu depaseasca dimensiunile de 130x130x110 cm sau 220x130x70 cm si greutatea de intre 0.5 si 50 kg.
b) Sa indeplineasca conditii de ambalare corespunzatoare, respectiv invelisul exterior trebuie sa acopere in intregime continutul trimiterii si sa fie opac, astfel incat sa nu permita vizualizarea continutului.
c) Sa aiba inscrise pe ambalaj informatii complete privind trimiterea postala ce urmeaza a fi efectuata, respectiv numele/denumirea expeditorului, adresa expeditorului, datele de contact ale expeditorului sa fie completate citet, cu caractere de minim 10 mm. inaltime, in intregime pe una dintre laturile trimiterii postale iar numele/denumirea destinatarului, adresa completa a acestuia, numele persoanei de contact, sa fie completate citet, cu caractere de minim 10 mm. inaltime, in intregime pe una dintre laturile trimiterii postale. Continutul trimiterii postale, alte informatii utile pe care expeditorul le considera necesare si de existenta carora Clara Intecontinental nu are cunostinta, vor trebui inscrise, de asemenea, pe ambalajul trimiterii postale. Trimiterea postala poate fi preluata chiar daca nu are inscrise pe ambalaj numele/denumirea sau adresa expeditorului, insa in aceasta situatie, in ipoteza constatarii imposibilitatii de predare catre destinatar, nu se va proceda la restituirea respectivei trimiteri postale catre expeditor.  Expeditorul isi asuma responsabilitatea tuturor informatiilor, actelor sau documentelor furnizate sc Clara Intecontinental srl
d) Numarul maxim de trimiteri postale ale unui singur expeditor, in cadrul unei singure comenzi, este de 100 unitati, numarul minim fiind de 1 unitate.
e) Sunt refuzate la colectare trimiterile postale a caror colectare este interzisa de dispozitiile legale  referitoare la obiectele interzise a fi transportate prin reteaua de curierat. In aceasta categorie intra, insa fara a se limita la acestea, substante stupefiante, substante psihotrope, explozive, inflamabile, arme, munitii, obiecte obscene sau imorale. In aceste cazuri Clara Intecontinental are dreptul de a refuza prestarea serviciilor care au acest obiect sau de a lua orice alte masuri conforme cu dispozitiile legale.

In cazul in care sunt admise eronat la prezentare trimiteri care nu indeplinesc conditiile de adresare sau ambalare, transportul acestora se efectueaza pe riscul expeditorului. sc Clara Intecontinental srl . este exonerata de orice raspundere privind continutul expedierii in cazul in care a fost informata in mod eronat de catre expeditor cu privire la continutul acesteia.

Art.2
Trimiterile postale sunt livrate de catre sc Clara Intecontinental srl prin mijloace proprii in zona metropolitana Bucuresti.
sc Clara Intecontinental srl . asigura livrarea trimiterilor postale prin intermediul S.C. Fan Courier S.R.L. pe intreg teritoriul Romaniei, predarea catre acestea urmand a se face pe baza de awb Fan Courier.

Art.3
La punctul de acces deservit de personal reprezentantul expeditorului persoana juridica trebuie sa faca dovada acestei calitati prin legitimatie de serviciu, imputernicire sau alt act doveditor.

Art.4
Modalitatile de plata a serviciilor postale prestate sunt: incasare in numerar sau plata prin virament, dupa emiterea facturii si chitantei de catre sc Clara Intecontinental srl ., documente fiscale care au atasate si explicatii privind livrarilor aferente. sc Clara Intecontinental srl . isi rezerva dreptul de a refuza predarea catre destinatar a unei trimiteri postale atunci cand termenul contractual de plata a tarifului corespunzator respectivei trimiteri postale a expirat, fara ca plata sa fie efectuata.

II. TIMPII DE LIVRARE GARANTATI

Art.5

Durata transportului New York – Bucuresti Otopeni este de 8 zile lucratoare

Dupa ridicarea coletelor din aeroportul Otopeni, clientii sunt anuntati in maxim 8 ore sa-si ridice coletele.

La solicitarea expeditorului, coletele se livreaza la domiciliul clientilor in maxim 12 ore de la intrarea in depozit.

La solicitarea destinatarului, coletele se pot livra in ziua si ora stabilite de comun acord.

In cazul in care destinatarul nu poate veni sa-si ridice coletul, de la punctul de lucru, poate sa apeleze la o firma de curierat care are obligatia sa livreze coletul in 24 de ore in cursul saptamanii, sau daca pleca in ultima zi lucratoare din saptamana, il primeste in prima zi lucratoare a saptamanii urmatoare.

In cazul in care sc Clara Intecontinental srl depaseste timpii de livrare garantati din motive imputabile acorda expedierea gratuita a trimiterii postale intarziate sau acorda o alta trimitere postala gratuita

III. TERMENUL DE PASTRARE A TRIMITERILOR POSTALE

Art.6
In cazul trimiterilor postale nepredate destinatarilor si nici returnate expeditorului termenul de pastrare este de 6 luni de la data preluarii acestora.

Art.7
sc Clara Intecontinental srl isi rezerva dreptul de a distruge trimiterea postala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale, cu informarea expeditorului, daca aceasta este posibila.

IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.8
sc Clara Intecontinental srl este raspunzator fata de utilizatori pentru prestarea serviciului in conditiile prevazute de legislatia in materie si de contractul incheiat cu expeditorul.

Art.9
In cazul pierderii totale sau partiale ori al deteriorarii trimiterii postale, sc Clara Intecontinental srl raspunde pentru paguba pricinuita, daca aceste imprejurari au survenit intre momentul depunerii trimiterii la punctul de acces si momentul livrarii la destinatar.

Art.10
In cazul in care  sc Clara Intecontinental srl nu gaseste destinatarul, obiectul livrarii va fi depozitat la sediul societatii, se va instiinta expeditorul, acesta urmand sa decida destinatia livrarii. Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor si nici returnate expeditorilor devin proprietatea sc Clara Intecontinental srl dupa expirarea termenului de pastrare de 6 luni.

Art.11
Expeditorul are dreptul la o despagubire corespunzatoare valorii reale a prejudiciului cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totala sau partiala sau prin deteriorarea trimiterii, dupa cum urmeaza:

a) in caz de pierdere, furt sau distrugere totala:
1. cu intreaga valoare declarata, respectiv contravaloarea bunului ce face obiectul trimiterii postale ;
2. pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.
b) in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare:
1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in inventar

2. cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise
Art.12
La sumele rezultate astfel se adauga dobanda legala, care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile.

Art.13
In afara despagubirilor se restituie, dupa caz, si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale la punctul de acces. In cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.

Art.14
Pagubele indirecte si beneficiile nerealizate nu se despagubesc.

Art.15
Expeditorul poate renunta la dreptul sau de despagubire in favoarea destinatarului.

Art.16
sc Clara Intecontinental srl este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:
a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
b) trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;
c) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

V. MECANISMUL DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR

Art.17
Reclamatia prealabila poate fi adresata de catre expeditor (la sediul din New York a sc Clara Intecontinental srl) sau de catre destinatar (la sediul din Romania a sc Clara Intecontinental srl)

Art.18
Reclamatia poate fi trimisa prin fax, prin intermediul postei electronice (e-mail) ori prin alt mijloc care asigura transmiterea exacta si completa a reclamatiei, la adresele de contact ale sc Clara Intecontinental srl

Art.19
Reclamatia va fi intocmita in scris si va cuprinde minim urmatoarele date:
a) nume expeditor;
b) nume destinatar;
c) data la care a fost prezentata trimiterea;
d) felul serviciului ales;
e) mentiuni speciale cu privire la trimiterea postala, daca au existat;
f) enuntarea faptului sau actului care a produs nemultumirea persoanei ce formuleaza reclamatia;
g) pretentiile persoanei care formuleaza reclamatia, in cazul in care reclamatia se dovedeste a fi intemeiata.

Art.20
Reclamatia completa comunicata catre sc Clara Intecontinental srl . va fi de indata inregistrata in Registrul de sesizari si reclamatii, comunicandu-se persoanei care a formulat contestatia numarul de inregistrare, prin aceeasi metoda cu cea folosita de catre aceasta.

Art.21
Termenul in care se poate formula reclamatia este de 6 luni de la data preluarii trimiterii postale, luandu-se in considerare pentru expirarea termenului data la care reclamatia ajunge la sediul societătii. Toate reclamatiile primite dupa expirarea termenului prevazut mai sus nu vor fi luate in considerare.

Art.22
Toate reclamatiile vor fi solutionate de catre Directorul General al sc Clara Intecontinental srl, pe baza probelor puse la dispozitie de catre personalul societatii, persoana care a formulat reclamatia sau orice alta persoana interesata. Orice mijloc de proba este acceptat in solutionarea reclamatiilor si nici o dovada utila nu va fi exclusa.

Art.23
Termenul de solutionare a reclamatiei este de 30 de zile de la primirea reclamatiei, rezultatul solutionarii fiind comunicat imediat persoanei care a formulat reclamatia, prin una din metodele prescrise la art.18.

Art.24
In cazul in care reclamatiile sunt gasite intemeiate se va proceda la rambursari sau/si compensari, potrivit raspunderii contractuale a sc Clara Intecontinental srl , platile urmand a se efectua catre persoana prejudiciata care a formulat reclamatia, prin virament in contul indicat de catre aceasta, in termen de cel mult 30 de zile de la indicarea contului si, in cazul persoanelor juridice, facturarea sumei respective.

Art.25
In cazul in care sc Clara Intecontinental srl preia o trimitere postala de la expeditor, iar la destinatie trimiterea ajunge prin alt furnizor, sc Clara Intecontinental srl va instiinta expeditorul despre aceasta imprejurare, raspunderea sc Clara Intecontinental srl fiind angajata numai pana la momentul predarii trimiterii postale catre celalalt furnizor, moment determinat prin incheierea documentului denumit, dupa caz, borderou, AWB, Air Way Bill, Nota de Transport ori similar.

VI. COMUNICARI

Art.26
Orice comunicari catre sc Clara Intecontinental srl se vor face folosind una din urmatoarele date de contact:
Adresa: sos Mihai Bravu nr 125-135 bl D11 sc A et 8 apt 30 sector 2 cod 02134 Bucuresti
Tel: 0767.800.730
Email: office@transporturi-sua.ro

Despre noi

Clara Intercontinental va ofera o gama completa de solutii personalizate, de la expedieri express de colete, pachete sau containere pana la transport de masini si repatrieri .
Cu o echipa specializata de peste 25 de ani in transportul aerian, maritim si rutier, cunostinte acumulate in ani de munca dedicati satisfacerii clientilor, va putem furniza servicii sigure si inteligente de transport, atat pentru persoane fizice, cat si pentru companii.

Contact

Adresa : Bucuresti, Sos. Mihai Bravu 123-135
Telefon : 021.250.0115
FAX : 031.814.9491
Mobil : 0733.086.436
E-mail: export.services.ro@gmail.com